Op zilver925.nl vindt U een uitgebreide collectie symboolsieraden met hun betekenis.

Een symbool zegt vaak meer dan tien woorden. Symbolen zijn tekens waaronder wij iets verstaan en ze zijn zo oud als de mens zelf. Symbool komt van het Griekse zelfstandig naamwoord Symbolon en wat wil zeggen: teken, kenteken of herkenningsteken. Symbolen spelen een belangrijke rol in religie en spiritualiteit.

Een symbool brengt mensen samen.


Onze symboolsieraden hebben naast dat het prachtige sieraden zijn ook een duidelijke toegevoegde waarde. Ze willen niet alleen versieren, maar ook iets vertellen.

Hier volgt een overzicht van de verschillende symboolsieraden met hun betekenis:

Egyptische Symbolen

Ankh
Ankh is het symbool en attribuut van alle onsterfelijke goden. Het dragen van het Egyptische Ankh kruis heeft een sterk harmoniserende werking en zorgt voor onsterfelijkheid en gezondheid. Het is het symbool van de mens die tot geestelijk inzicht komt. Het teken trekt daarnaast hogere spirituele energie aan, die zijn invloed kan uitoefenen op het aardse vlak.

Scarabee
Het symbool van de onsterfelijkheid en wederopstanding. Staat ook voor vruchtbaarheid en scheppingskracht.

Chakra’s
Chakra’s zijn de energiecentra in ons lichaam. Ze zorgen voor het doorstromen van onze levensenergie.

Pentagram
Het pentagram of vijfpuntige ster is door alle tijden heen het symbool geweest van wedergeboorte , de ontwaakte mens. Het is ook een teken voor genezing en gezondheid. Het is vooral bekend als een magisch teken voor afwering en bescherming tegen negatieve krachten en geesten.

Reiki
Reiki is een Japans woord dat staat voor de universele goddelijke levenskracht, energie en liefde. Voor degene die Reiki beoefent is het een methode van natuurlijk genezen, waarbij door handoplegging energieoeverdracht plaats vindt.

Keltische symbolen


Triksel
De triksel is een driedeling van een cirkel door drie gebogen armen en hij suggereert een rondgaande beweging. Het is een versieringsmotief in de Oud-Keltische kunst en staat voor drie eenheid. Deze driedeling komt tot uiting in: Lichaam-ziel-geest, verleden-heden-toekomst etc.

Keltisch Kruis
Het kruis was van oudsher bekend als teken van de aarde met zijn vier windrichtingen. Omdat men de zon vereerde als een God, bron van licht en warmte ontstond een kruis met een cirkel gecentreerd.

Keltische knoop
Dit lijnenspel zonder begin of einde geeft de oneindigheid van de Keltische knoop weer en symboliseert de samenhang van alle wezens en krachten in de wereld.

Triqueta


Yin Yang
Het symbool drukt evenwicht en polariteit uit. Yin is het vrouwelijke, ontvangende,aardse, passieve, donkere etc. Yang is het mannelijke, scheppende, hemelse, actieve, lichte etc. De lichte punt in het donkere yin en de donkere punt in het lichte yang betekent dat het ene ook altijd voor een deel in het andere is.

Tibetaanse Symbolen

Om mani padme hum
Deze Tibetaanse mantra wordt bij meditatie hardop of in gedachten wordt uitgesproken. De mantra helpt om een verbinding te maken met diepere lagen van het bewustzijn .Het is de vereringsformule voor het juweel in de lotus Avalokiteshvara.

Shrivasta
De Knoop zonder einde is één van acht Tibetaanse gelukstekens en staat voor lang leven en niet-eindigende liefde

Tibetaanse Knoop
Deze knoop staat centraal voor de knoop doorhakken., een beslissende daad stellen, een moeilijke beslissing nemen.

Gebedswiel
Een gebedswiel of gebedsmolen is een ritueel Tibetaans hulpmiddel. Het bevat de mantra: om mani pad me hum die in grote aantallen op een rol papier is geschreven of gedrukt. Telkens als het wiel wordt rondgedraaid wordt de manrta actief en versterkt.

Boeddhistische symbolen

Boeddha
Siddharta Gautama of boeddha was een spiritueel leider die leefde 6 eeuwen voor Christus in Nepal. Boeddha betekent hij die verlicht is. Boeddhabeelden en sieraden worden met verschillende handhoudingen afgebeeld. Een heel bekende is de mudra van meditatie (gevouwen handen) Het beeld van de zittende boeddha symboliseert de spirituele groei die de mensen boven het lijden van de wereld uittilt.

Lachende Boeddha
De lachende boeddha of geluksboeddha is de bijnaam van de Chinese Poe-Thai-Shang die de boeddha in zichzelf had gevonden. Zorgeloos en volkomen gelukkig zwierf hij door China, vaak omringd door kinderen. Na zijn dood werd hij vereerd als volksheld en geluksgod. Dit symbool brengt de drager of draagster geluk.

Lotus
De lotus is het symbool van het boeddhisme. De lotus is het symbool van reinheid, omdat hij uit de modder groeit en toch zo blank blijft. De acht bladeren symboliseren het achtvoudige pad van de moraal.

Hindoeïstische symbolen

Aum of Ohm
De Vedische lettergreep Aum wordt beschouwd als de heiligste aller mantras’s. De drie staat voor de trimurti – de drie eenheid : schepping, instandhouding en vernietiging.

Ganesha:
De god met het olifantenhoofd. Zoon van Shiva en Parvati. Ganesha is de God van de wijsheid, brenger van geluk en opruimer van obstakels. In India wordt een Ganesha gegeven als mensen een nieuwe fase in hun leven ingaan. Huwelijk, start van een onderneming etc.

Kamasutra:
De Indiase wetenschap van de liefde. Het behandel tot in de details op didactische wijze vele onderwerpen op het gebied van erotiek. Het leert de man om de vrouw die hij getrouwd is te behagen. Wordt tegenwoordig vaak gegeven als een leuk erotisch cadeautje.

Jodendom-symbolen

Davidster

Islamitsche Symbolen

Het handje van Fatima
Dit krachtige amulet is heel populair in de Islamitische wereld. De vijf vingers symboliseren de vijf pijlers van de Islam. Het is een zegende hand die voornamelijk op deuren en muren van een huis worden gebruikt om de bewoners te beschermen. Als sieraad beschermt het de draagster.

Christelijke Symbolen

Het Kruis
Christenen verbinden er de kruisiging van Jezus mee. Het is een esoterisch symbool van aardse autoriteit. Het kruis staat tegenwoordig als sieraad als symbool van het geloof

Overige symbolen

Draak Schedel